IstockPhoto Kanizphoto 2 Car Care Products Market 2023-2027 | The growing demand for aftermarket car cleaning products drives the market growth - Technavio

NEW YORK, Oct. 29, 2023 – Menurut Technavio, saiz pasaran produk penjagaan kereta global dianggarkan akan berkembang sebanyak USD 3585.56 juta dari tahun 2022 hingga 2027. Pasaran dianggarkan akan berkembang pada kadar purata tahunan sebanyak 5.48% semasa tempoh ramalan. Permintaan yang semakin meningkat untuk produk pembersihan kereta pasca pasaran ialah pemacu utama pertumbuhan pasaran produk penjagaan kereta. Penggiatannya disebabkan peningkatan kesedaran pengguna dan pertumbuhan ketersediaan produk pembersihan kereta. Daripada segi bilangan penjual, penawaran produk dan rangkaian perkhidmatan, pasaran aksesori kereta mengalami dinamik pasaran yang berbeza di merata-rata rantau. Sebagai contoh, pasaran aksesori kereta di Asia Pasifik sedang berkembang dengan pesat disebabkan kemasukan perniagaan baharu ke pasaran tradisional dan juga platform e-dagang. Oleh itu, permintaan yang meningkat untuk produk pembersihan kereta pasca pasaran akan mempercepatkan pertumbuhan pasaran produk penjagaan kereta global semasa tempoh ramalan. Untuk maklumat lanjut, sila minta salinan laporan


Technavio has announced its latest market research report titled Global Car Care Products Market 2023-2027

Analisis Covid

Wabak COVID-19 memberi kesan yang sangat negatif ke atas pertumbuhan pasaran komponen dan aksesori automotif global pada tahun 2020. Selain itu, operasi perdagangan juga terjejas pada separuh pertama tahun 2020 disebabkan oleh sekatan sosial dan perjalanan yang ketat yang telah dilaksanakan. Ini memberi kesan ke atas pertumbuhan pasaran komponen automotif secara global. Secara global, barangan dan perkhidmatan bukan asas serta bahagian dan aksesori kenderaan mengalami penurunan jualan. Walau bagaimanapun, jualan bahagian dan aksesori kenderaan meningkat pada tahun 2021 disebabkan oleh pengurangan larangan perdagangan dan penghapusan sekatan pergerakan. Ini dijangka akan menyebabkan peningkatan permintaan untuk bahagian dan aksesori automotif sepanjang tempoh ramalan, yang akan memberi kesan positif ke atas pertumbuhan pasaran komponen dan aksesori automotif global.

Rantai bekalan untuk automotif telah terjejas oleh konflik berterusan antara Rusia dan Ukraine. Penjualan kereta telah menurun sedikit pada tahun 2022 disebabkan oleh ketidaktentuan harga yang ketara dan bekalan produk yang terhad. Pertembungan berpanjangan antara Rusia dan Ukraine telah menyebabkan kelewatan dalam pengeluaran barangan siap. Ini memberi kesan yang besar ke atas pembangunan industri automotif, yang telah menjejaskan minat pelanggan Eropah dalam sektor tersebut. Ini akan memberi kesan negatif ke atas pertumbuhan pasaran automotif global semasa tempoh ramalan.– beli laporan!

Pasaran produk penjagaan kereta global – Lima daya
Pasaran produk penjagaan kereta global bersifat terpecah-pecah, dan analisis lima daya merangkumi–

 • Daya tawar pembeli
 • Ancaman penjual baharu
 • Ancaman persaingan
 • Daya tawar pembekal
 • Ancaman pengganti

Pasaran produk penjagaan kereta global – Landskap pelanggan

Laporan ini merangkumi kitar pengambilan pasaran, dari peringkat perintis hingga peringkat pengikut. Ia memberi tumpuan kepada kadar penggunaan di pelbagai rantau berdasarkan penetrasi. Selain itu, laporan juga merangkumi kriteria utama pembelian dan kepekaan harga untuk membantu syarikat menilai dan membangunkan strategi pertumbuhan mereka.

Pasaran produk penjagaan kereta global – Penilaian segmen

Gambaran Umum
Technavio telah mengsegmentasikan pasaran berdasarkan aplikasi (dalaman dan luaran), pengguna akhir (runcit dan profesional), dan geografi (Asia Pasifik, Amerika Utara, Eropah, Amerika Selatan, dan Timur Tengah dan Afrika).

 • Segmen dalaman akan berkembang pada kadar tertinggi semasa tempoh ramalan. Segmen dijangka akan meningkat disebabkan oleh permintaan yang meningkat untuk produk dan penyelesaian pembersihan kereta semasa tempoh ramalan. Pertumbuhan dalam permintaan untuk produk penjagaan kereta disebabkan oleh peningkatan pemahaman pengguna terhadap aksesori kereta.

Tinjauan Geografi
Dari segi geografi, pasaran produk penjagaan kereta global dibahagikan kepada Asia Pasifik, Amerika Utara, Eropah, Amerika Selatan, dan Timur Tengah dan Afrika. Laporan ini memberikan pandangan dan anggaran sumbangan setiap rantau kepada pertumbuhan pasaran produk penjagaan kereta global.

 • Asia Pasifik akan menyumbang 42% daripada pertumbuhan pasaran semasa tempoh ramalan. China, India, Jepun dan Korea Selatan adalah negara utama di rantau pasaran. Rantau ini akan dapat memperkukuhkan kedudukannya dalam pasaran produk penjagaan kereta disebabkan kadar pertumbuhan yang tinggi. Selain itu, negara seperti China dan Jepun juga merupakan pemimpin pasaran e-dagang dari segi pembelian atas talian. Oleh itu, rantau ini menawarkan syarat yang sesuai untuk pertumbuhan pasaran produk penjagaan kereta.

Muat turun Sampel Laporan

Pasaran produk penjagaan kereta globalDinamik pasaran

Trend utama yang mempengaruhi

 • Fokus yang semakin meningkat ke atas penyelenggaraan kereta dan memanjangkan jangka hayat kenderaan ialah trend utama yang melicinkan pertumbuhan pasaran produk penjagaan kereta.
 • Jangka hayat kenderaan semakin panjang di negara maju seperti AS, China dan Eropah, yang meningkatkan bilangan kenderaan di jalan raya secara global.
 • Jangka hayat automotif semakin panjang disebabkan oleh penggunaan bahagian dan komponen yang boleh dipercayai, perkhidmatan penyelenggaraan rutin, dan pengetahuan pelanggan yang meningkat tentang pentingnya mengekalkan kereta dalam keadaan baik.
 • Disebabkan jangka hayat kenderaan yang lebih panjang, permintaan pelbagai produk penjagaan automotif termasuk dalaman dan luaran juga meningkat.