VANCOUVER, BC, 8 Sept. 2023 /CNW/ P2 Gold Inc. (“P2” atau “Syarikat”) (TSXV: PGLD) (OTCQB: PGLDF) melaporkan bahawa ia telah menerima keputusan daripada dua lubang gerudi yang siap semasa program eksplorasi 2023 di Projek Emas-Tembaga BAM yang terletak di Golden Triangle barat laut British Columbia dan bahawa penilaian awal ekonomi yang dikemas kini mengenai Projek Gabbs di Nevada hampir selesai.

Projek BAM

Lubang gerudi BAM-102, digerudi sehingga kedalaman 509.0 meter, dan lubang gerudi BAM-103, digerudi sehingga kedalaman 404.1 meter menyasarkan sasaran geofizik yang dipercayai menjadi zon suapan potensi bagi mineralisasi permukaan di bawah Zon Emas Monarch dan Zon Tembaga Jan masing-masing. Lubang-lubang tidak menembusi mineralisasi yang signifikan; walau bagaimanapun, pentarikhan umur teras gerudi telah menentukan bahawa mineralisasi Zon Tembaga Jan berkemungkinan berkaitan dengan intrusif yang bertarikh 321 juta tahun manakala Zon Emas Monarch dianjurkan dalam batuan Trias Akhir dan mestilah lebih muda daripada 220 juta tahun. Oleh itu, kerja geologi tambahan diperlukan untuk menentukan sumber bagi kedua-dua zon termineralisasi ini yang akan merangkumi eksplorasi lanjut harta tanah Ball Creek yang baru diperoleh terletak segera di utara harta tanah BAM asal.

Projek Gabbs

Berikutan pengumuman keputusan penilaian awal ekonomi Gabbs pada 29 Jun 2023 (“PEA Jun”), Syarikat melantik Kappes Cassiday & Associates di Reno, Nevada dan P&E Mining Consultants di Brampton, Ontario untuk menyediakan penilaian awal ekonomi yang dikemas kini (”PEA Kemas Kini”) mengenai Projek Gabbs. PEA Kemas Kini membayangkan pembangunan mineralisasi oksida dan sulfida dengan pemprosesan pada kadar enam juta tan metrik setahun berbanding PEA Jun yang memberi tumpuan terutamanya kepada pembangunan mineralisasi oksida pada kadar pemprosesan empat juta tan metrik setahun. Keputusan PEA Kemas Kini Gabbs dijangka akan dikeluarkan dalam beberapa hari akan datang.

“Pemahaman kami tentang BAM terus berkembang dan akan memerlukan kerja geologi tambahan untuk mengesan sumber bagi Zon Emas Monarch dan Zon Tembaga Jan,” kata Joe Ovsenek, Presiden & CEO P2. “Di Gabbs, kami terus maju ke arah pengeluaran dan merancang untuk mengumumkan keputusan penilaian awal ekonomi yang dikemas kini tidak lama lagi. Setelah mendapat keputusan, kami akan memberi tumpuan kepada penjualan royalti pada Gabbs untuk memajukan projek.”

Mengenai P2 Gold Inc.

P2 Gold ialah syarikat eksplorasi dan pembangunan mineral yang memberi tumpuan kepada kemajuan penemuan dan pengambilalihan logam mulia dan tembaga di barat Amerika Syarikat dan British Columbia.

Exchange mahupun Penyedia Perkhidmatan Peraturannya (seperti yang ditakrifkan dalam polisi Exchange) tidak menerima tanggungjawab atas kecukupan atau ketepatan pelepasan ini.

Maklumat Prospektif

Siaran akhbar ini mengandungi “maklumat prospektif” menurut maksud perlindungan harbor yang diwujudkan oleh undang-undang tersebut. “Maklumat prospektif” termasuk kenyataan yang menggunakan terminologi prospektif seperti “mungkin”, “akan”, “jangkaan”, “menjangkakan”, “percaya”, “meneruskan”, “potensi” atau negatifnya atau variasi lain atau terminologi yang setara. Maklumat prospektif sedemikian termasuk, tanpa had, maklumat berkenaan jangkaan, strategi dan rancangan Syarikat untuk Projek BAM dan Projek Gabbs termasuk perbelanjaan yang dirancang dan aktiviti eksplorasi oleh Syarikat.

Maklumat prospektif bukan jaminan prestasi masa depan dan adalah berdasarkan beberapa anggaran dan andaian pengurusan pada tarikh kenyataan dibuat. Tambahan pula, maklumat prospektif sedemikian melibatkan pelbagai risiko, ketidaktentuan dan faktor lain yang diketahui dan tidak diketahui yang mungkin menyebabkan rancangan, niat, aktiviti, keputusan, prestasi atau pencapaian sebenar Syarikat berbeza secara material daripada apa-apa rancangan, niat, aktiviti, keputusan, prestasi atau pencapaian yang dinyatakan atau tersirat oleh maklumat prospektif tersebut. Sila lihat “Faktor Risiko” dalam maklumat tahunan Syarikat bagi tahun berakhir 31 Disember 2022, bertarikh 16 Mac 2023 yang difailkan di SEDAR di www.sedar.com untuk perbincangan risiko-risiko ini.

Syarikat memberi amaran bahawa tidak boleh ada jaminan bahawa maklumat prospektif akan terbukti tepat, memandangkan keputusan dan peristiwa masa depan boleh berbeza dengan ketara daripada yang dijangkakan dalam maklumat sedemikian. Oleh itu, para pelabur dinasihatkan supaya tidak bergantung secara tidak wajar kepada maklumat prospektif.

Kecuali dikehendaki oleh undang-undang, Syarikat tidak menganggap sebarang kewajipan untuk mengeluarkan semakan awam kepada sebarang semakan maklumat prospektif yang terkandung dalam siaran akhbar ini untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh siaran akhbar ini.

SUMBER P2 Gold Inc.