73 ASHFORD HOSPITALITY TRUST ANNOUNCES PRELIMINARY THIRD QUARTER 2023 RESULTS

DALLAS, Nov. 1, 2023 — Ashford Hospitality Trust, Inc. (NYSE: AHT) (“Ashford Trust” atau “Syarikat”) melaporkan hari ini bahawa Syarikat dijangka melaporkan Kadar Pendudukan kira-kira 72% bagi suku ketiga 2023 dengan Kadar Purata Harian kira-kira $182 menghasilkan RevPAR kira-kira $132. Ini RevPAR Berbanding menunjukkan peningkatan kira-kira 4% berbanding suku ketiga 2022.

Selain itu, bagi bulan Julai 2023, RevPAR Berbanding meningkat kira-kira 3% berbanding Julai 2022. Bagi bulan Ogos 2023, RevPAR Berbanding meningkat kira-kira 5% berbanding Ogos 2022. Bagi bulan September 2023, RevPAR Berbanding meningkat kira-kira 4% berbanding September 2022.

“Kami gembira dengan prestasi operasi yang kuat Ashford Trust bagi suku ketiga 2023,” ulas Rob Hays, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Ashford Trust. “Mencerminkan portfolio kami yang berkualiti tinggi dan bergeografi pelbagai, kami terus mendapat manfaat daripada permintaan korporat dan kumpulan yang meningkat. Selain itu, kami kekal gembira dengan pertumbuhan berterusan kami dalam kadar pendudukan, KAD dan RevPAR. Memandang ke hadapan ke baki 2023 dan ke tahun 2024, portfolio kami kekal berada dalam kedudukan yang baik untuk melebihi prestasi.”

Lebih-lebih lagi, seperti yang diumumkan sebelumnya, Syarikat memulakan penawaran Saham Ekuiti Terkawal Bukan Diperdagangkannya semasa suku ketiga 2022. Setakat 27 Oktober 2023, Syarikat mempunyai 2,914,570 saham siri J Saham Ekuiti Terkawal Bukan Diperdagangkan dan 165,969 saham siri K Saham Ekuiti Terkawal Bukan Diperdagangkan yang dikeluarkan mengutip kira-kira $76.8 juta hasil kas kasar.

* * * * *

Ashford Hospitality Trust adalah trust pelaburan hartanah (REIT) yang memberi tumpuan kepada pelaburan terutamanya di hotel-hotel berkualiti tinggi, penuh perkhidmatan.

Kenyataan Prospektif

Beberapa kenyataan dan anggapan dalam kenyataan akhbar ini mengandungi atau berasaskan maklumat “prospektif” dan dibuat mengikut peruntukan selamat lebuhraya Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995. Kenyataan prospektif dalam kenyataan akhbar ini termasuk, antara lain, kenyataan mengenai strategi dan rancangan masa depan Syarikat. Risiko dan ketidakpastian melekat pada kenyataan prospektif ini.

Kenyataan prospektif ini tertakluk pada risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada yang dijangka, termasuk tanpa had, keupayaan kami untuk membayar balik, memperbaharui, atau mestruktur semula hutang kami dan hutang beberapa anak syarikat kami; pembelian atau penjualan aset yang dijangka atau diharapkan; prestasi operasi yang diramalkan kami; penyiapan sebarang urus niaga yang tertunggak; pemahaman kami tentang persaingan pasaran; trend pasaran yang diramalkan; belanjawan modal yang diramalkan; kesan teknologi terhadap operasi dan perniagaan kami; ketidaktentuan umum pasaran modal dan harga pasaran saham biasa dan terkemuka kami; ketersediaan, terma dan pelaburan modal; ketersediaan tenaga kerja berkelayakan; perubahan dalam industri kami dan pasaran yang kami beroperasi, kadar faedah atau ekonomi umum; dan tahap dan sifat persaingan kami.

Kenyataan prospektif yang dimasukkan dalam kenyataan akhbar ini hanya dibuat pada tarikh kenyataan akhbar ini. Kenyataan prospektif sedemikian berasaskan kepada kepercayaan, anggapan, dan jangkaan prestasi masa depan kami dengan mengambil kira semua maklumat yang ada pada kami pada masa ini. Kepercayaan, anggapan dan jangkaan ini boleh berubah hasil banyak kejadian atau faktor yang mungkin, tidak semuanya diketahui kami. Sekiranya berlaku perubahan, perniagaan, keadaan kewangan, likuiditi, keputusan operasi, rancangan dan matlamat lain mungkin berbeza secara material daripada yang dinyatakan dalam kenyataan prospektif kami. Anda perlu mempertimbangkan risiko-risiko ini dengan teliti apabila membuat keputusan pelaburan berhubung sekuriti kami. Pelabur tidak boleh bergantung sepenuhnya pada kenyataan prospektif ini. Syarikat tidak berkewajipan untuk mengemaskini atau menyemak kenyataan prospektif ini secara awam, sama ada hasil maklumat baru, peristiwa akan datang atau perubahan dalam jangkaan, kecuali sejauh yang diperlukan oleh undang-undang.

SUMBER Ashford Hospitality Trust, Inc.